Giải pháp đơn giản hóa quản lý dữ liệu trên đa dạng thiết bị

Các môi trường cơ sở hạ tầng đang trở nên tách biệt và phân tán trên các môi trường đám mây lai và đa đám mây với sự ra mắt của các ứng dụng mới và tốc độ tăng trưởng dữ liệu lớn. Các tổ chức CNTT phải đối mặt với mức độ phức tạp ngày càng tăng cùng lúc với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang thúc đẩy họ tăng tốc hoạt động.

HPE Data Services Cloud Console là gì?

HPE Data Services Cloud Console là việc HPE triển khai trải nghiệm dữ liệu thống nhất trong một sản phẩm. Đây là bảng điều khiển dựa trên đám mây được xây dựng dựa trên công nghệ đám mây an toàn và đã được chứng minh cung cấp năng lượng cho Aruba Central, một nền tảng phục vụ hàng triệu thiết bị nối mạng được lưu trữ bởi hàng chục nghìn khách hàng của HPE Aruba trên toàn thế giới. HPE Data Services Cloud Console cung cấp một API duy nhất để tự động hóa ứng dụng, các dịch vụ dữ liệu đối tác và tùy chỉnh cũng như cơ sở hạ tầng dưới dạng mã.

Giảm thiểu sự phức tạp trong quản lý dữ liệu

Bảng điều khiển này làm giảm đáng kể sự phức tạp bị ràng buộc trong quản lý lưu trữ, cung cấp một giao diện API duy nhất và tự động hóa tất cả các tác vụ cung cấp. Trên thực tế, tầm nhìn mới của HPE được gọi là Unified Data-Ops là một sự thay đổi cách tiếp cận triệt để đối với các kho lưu trữ HPE: dữ liệu hiện là yếu tố trung tâm của các ứng dụng cũ và hiện đại, và tất cả các hệ thống xung quanh nó đang sửa đổi các hành vi và cấu hình phá vỡ các mối liên kết. với cơ sở hạ tầng lưu trữ bên dưới.
Người dùng chỉ cần cắm cáp nguồn, kết nối mạng và phần mềm HPE có thể tự động phát hiện và kích hoạt thiết bị lưu trữ trong tài khoản của khách hàng thông qua Data Services Cloud Console.

HPE Alletra – Triển khai từ biên tới trung tâm dữ liệu và đám mây.

Dữ liệu được quản lý thông qua HPE Data Services Cloud Console và cung cấp mô hình hoạt động trên đám mây. Dòng lưu trữ bao gồm một số kiểu HPE Alletra 9000 và 6000, tất cả đều dựa trên kiến ​​trúc All-NVMe.

Dòng máy chủ HPE Alletra mang lại những ưu thế:

Có được trải nghiệm hoạt động trên đám mây và sử dụng đám mây cho mọi ứng dụng

Do AI điều khiển

• Dự đoán và ngăn ngừa các vấn đề
• Đưa ra các đề xuất nâng cao
• Kích hoạt các hoạt động tự quản
• Xác định lại trải nghiệm hỗ trợ

Được xây dựng cho đám mây

• Triển khai trong vài phút
• Cung cấp cấp phép dựa trên mục đích
• Cung cấp các nâng cấp vô hình
• Quản lý từ bất kỳ vị trí nào

Như một dịch vụ

• Giải phóng dòng tiền
• Trả cho mỗi lần sử dụng
• Dễ dàng thay đổi quy mô
• Cung cấp giải pháp chìa khóa trao tay hoàn chỉnh

Chạy bất kỳ ứng dụng nào

Đáp ứng mọi SLA với hiệu suất, khả năng phục hồi và hiệu quả phù hợp

Giải phóng dữ liệu của bạn

Quản lý thống nhất, dịch vụ dữ liệu nhất quán và khả năng di chuyển dữ liệu liền mạch trên các đám mây

Quý doanh nghiệp quan tâm đến giải pháp có thể liên hệ với đối tác chiến lược cấp cao của HPE tại Việt Nam để biết thêm thông tin chi tiết tại đây.

Leave Comments

0886055166
0886055166