• Giáo dục và đào tạo

Giáo dục và đào tạo

Giáo dục và đào tạo

Xây dựng môi trường học tập suốt đời – Bình đẳng trong giáo dục

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, giáo dục và đào tạo là một trong những lĩnh vực được ưu tiên chuyển đổi số.

Có ba vấn đề cốt lõi của ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đó là: Góp phần tạo ra sự đột phá, phát triển khác biệt cho cả giáo dục phổ thông, giáo dục đại học; lấy người học học và người dạy làm trung tâm của chuyển đổi số, lấy lợi ích của người học, nhà giáo, người dân làm thước đo đánh giá chuyển đổi số; xác định vai trò trách nhiệm chuyển đổi mạnh mẽ của cán bộ quản lý. Những đòi hỏi này cần được cụ thể hoá bằng những kế hoạch, hành động cụ thể. 

NWTD sẵn sàng mang tới những giải pháp công nghệ phù hợp và tiên tiến trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo

Các phần mềm, học liệu phục vụ công tác nâng cao chất lượng dạy và học:

 • Phần mềm quản lý thông tin trường học
 • Phần mềm học trực tuyến
 • Phần mềm kiểm tra đánh giá
 • Phần mềm thư viện điện tử
 • Học liệu các môn học: Tiếng Anh, Toán, Lý, Hóa,…
 • Các phần mềm khác theo yêu cầu
 • Mobile app

Trang thiết bị tiên tiến hiện đại:

 • Phòng học, giảng đường thông minh
 • Phòng ngoại ngữ – tin học
 • Phòng thí nghiệm, phòng bộ môn
 • Phòng thư viện điện tử
 • Phòng họp trực tuyến

Trang thiết bị cơ bản theo thông tư của Bộ GD&ĐT:

 • Văn bản hợp nhất 01/VBHNBGDĐTnăm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Chương trình Giáo dục mầm non
 • Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học.
 • Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở
 • Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông

 

Nâng cao năng lực quản trị và chỉ đạo điều hành bằng công nghệ số

 

 

Xây dựng môi trường giảng dạy, học tập, NCKH hiện đại, ứng dụng các công nghệ tiên tiến

 

Kiểm soát hiệu quả xử lý công việc và gợi ý cơ chế, chính sách thông qua phân tích số liệu

 

 

Xây dựng hệ thống CSDL ngành và kho tài nguyên số chia sẻ

 


Xây dựng nền tảng cung cấp các dịch vụ khai thác dữ liệu dùng chung

 

0886055166
0886055166